ליווי מול הרשויות

החוק קובע: אישור מורשה נגישות הינו תנאי מחייב לקבלת רישיון עסק, היתרי בנייה וקבלת פטורים והקלות.

בקשה לרישיון עסק ו/ או היתר בנייה ו/ או בקשת הקלות ופטורים במסגרת תהליך ההנגשה מצריכים התקשרות שוטפת מול הרשויות.

היכרות טובה עם החוק, התקנות ואופן יישומן – הם גורם מכריע בקשר מול הרשויות, ותורמות לזירוז תהליך קבלת האישורים –

דבר המסייע להתקדמות הפרויקט על פי לוח הזמנים המתוכנן.

הצוות שלנו כולל אנשי מקצוע מהמובילים בתחום – אנו משמשים גורם מומחה לארגונים רבים בליווי תהליכים הנוגעים לאישורים והיתרים מול רשויות בתחום הנגישות.