מהפיכת הנגישות בישראל

נגישות היא תנאי ראשון והכרחי למימוש זכותם הטבעית של אנשים עם מוגבלות להשתלבות בחברה. זכות זו מעוגנת בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח – 1998. עקרון היסוד של החוק הוא : אדם עם מוגבלות זכאי לקבל שירות באותו מקום ובאופן שוויוני בו הוא ניתן לכלל הציבור.

כלומר, אחראי על אספקת שירות בין שניתן בתשלום ובין שניתן ללא מטרות רווח חייב להתאים עצמו גם ללקוחות עם מוגבלות. מאז שחוקק החוק גובשו תקנות ותקנים אשר יישומם ואכיפתם משמעותם – התאמת כלל העסקים בישראל לאוכלוסייה עם מוגבלות.

מדובר בתהליך משמעותי וחסר תקדים בעולם בתחום הנגישות – מהפכה של ממש המחייבת הערכות משמעותית של בעלי העסקים בישראל – מרמת המודעות, דרך התכנון וכלה ביישום בפועל של הנדרש כדי לעמוד בתקנות.

להלן פעולות מומלצות ואבני דרך ליישום החוק והתקנות:

מודעות


רכז נגישות

אבני דרך

תקצוב