לוחות זמנים ליישום תקנות הנגישות

חוק הנגישות כבר בתוקף

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב -2011 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג – 2013 מתייחסים לכל עסק, ארגון או מקום המשרת ציבור במטרה להבטיח את זכותם של אנשים עם מוגבלות לחיות בשוויון, בעצמאות ובכבוד.

בהתאם ללוחות הזמנים, המוגדרים בחוק נקבע כי:

  • רשות ציבורית מחויבת בנגישות עד ה- 1.11.2018.
  • רשות מקומית מחויבת בנגישות עד ה- 1.11.2021
  • חייב פרטי (כגון: חברות, בנייני משרדים ועסקים) נדרש להיות נגיש עד ה- 1.11.2017

לוח זמנים לביצוע הנגשת מבנים קיימים מגזר פרטי

חייב פרטי אשר בבעלותו 4 מבנים ומעלה:

סיום התאמת נגישות:

 20% – עד 22.6.2014

40% – עד 22.6.2015

65% – עד 22.6.2016

100% – עד 1.11.2017

הקלות תקנה 11א' לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב – 2011 קובעת: 
"החייב בביצוע נגישות אחראי לכך כי התאמות הנגישות בבניין קיים יהיו תקינות וזמינות בכל עת שהמקום פתוח לציבור וכל עוד ניתן בו שרות ציבורי."

לוחות זמנים להנגשת השירות במבנים קיימים:

חייב פרטי אשר בבעלותו 4 מבנים ומעלה:

 

עריכת סקר נגישות שירות מצב קיים עד 24.4.2014

שירותים מיוחדים כדוגמת מידע, אירועים, פעילות פנאי וכד' (פרוט מלא בתקנות) – עד  24.10.2016

סיום התאמת נגישות שרות:

 15% – עד 22.6.2014

40% – עד 22.6.2015

65% – עד 22.6.2016

100% – עד 1.11.2017