מורשה נגישות - מידע נוסף

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ותקנותיו מגדירים מורשה נגישות משני תחומים: מורשה נגישות השירות וגם מורשה נגישות למבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס).

מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס), הינם אדריכלים, מהנדסים והנדסאים.

מורשה נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) אחראי להתאמת רכיבים הבנויים והתשתיתיים​ עבור אנשים עם מוגבלות. גורם מתכנן, מייעץ ומאשר בהליכי רישוי בניה ורישוי עסקים, ליווי ופיקוח על ביצוע עבודות בניה. החוק קובע: חתימת מורשה נגישות היא חובה על תכניות בקשה להיתרי בניה רישיון עסק ופטורים והקלות. רישום מורשי נגישות מתו"ס מתבצע על ידי רשמת מורשי נגישות מתו"ס לאנשים עם מוגבלות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. רישום הנדסאים מורשי נגישות מתו"ס מתבצע על ידי מה"ט.

מורשה נגישות שירות הינו רופא, אחות, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, פסיכולוג, עובד סוציאלי, קלינאי תקשורת, או בעל מקצוע טכנולוגי ששר הכלכלה בהתייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הכיר בו כמקצוע מתאים כ- מורשה נגישות שירות.

מורשה נגישות השירות אחראי להתאמות בשירות, מנחה את ספקי השירותים החייבים בנגישות בהתאמת תהליכי השירות, אמצעי השירות והמקומות בהם ניתן השירות לאנשים עם מוגבלות בתחומים אלה:

-יצירת תנאים על מנת לתת שירות נגיש

-התאמת נהלים ותהליכים

-זיהוי והסרת חסמי נגישות שקיימים בתהליכי שירות

-התאמת עיצוב פנים של מקומות השירות

-התאמת אמצעי מתן השירות

-התאמת המידע שנמסר לקהל הלקוחות

-הדרכות עבור מנהלים ועובדים בנושא שירות נגיש

-יעוץ למעסיקים שמבקשים להתאים את מקום העבודה לעובד

רישום מורשה נגישות השירות מתבצע על ידי רשמת מורשי נגישות השירות לאנשים עם מוגבלות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. החוק קובע: מורשה נגישות מתו"ס חייב להתייעץ עם מורשה נגישות שירות במקרים הבאים: בניין חדש – היתר לבניה ולשימוש חורג, אישור חיבור לתשתיות (טופס 4), תעודת גמר. תכנית פעולה להתאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין תכנית פעולה להתאמות נגישות לאתר