סקרים

בדיקת סקר נגישות נועדה לבחון את הפער בין דרישות הנגישות כפי שהחוק מחייב לבין המצב הקיים.

החוק קובע: ביצוע סקר נגישות הוא חובה. אי ביצוע סקר הוא עבירה על החוק.

למעשה מדובר בשלשה סקרים:

האחד – סקר מבנה תשתיות וסביבה (נקרא גם סקר מתו"ס) – המתייחס לפן הפיזי של מתחם העסק.
סקר זה בודק לדוגמא את הדברים הבאים:

דרכי הגישה לעסק, הכניסה, המדרגות וכו',

מרחבים בתוך העסק לצורך ניידות של כיסא גלגלים,

שירותים מותאמים לבעלי מוגבלות וכו'.

השני – סקר נגישות השירות – סקר זה בודק התאמת אלמנטים נוספים בעסק בהיבט של שירות בעלי מוגבלות, כגון:

האם קיימים שולחנות המותאמים לשירות אנשים עם מוגבלות,

כסאות מותאמים,

אקוסטיקה ותאורה מתאימים למוגבלי שמע וראיה וכו'.

את הסקר ניתן לבצע באופן עצמאי, ללא סיוע בגורם חיצוני.

השלישי – סקר נגישות אתר אינטרנט – סקר זה בודק אם אתר האינטרנט עומד בדרישות הנגישות

ניתן להוריד את הטפסים הרלוונטיים מאתר נציבות שיוון זכויות: להורדה

היועצים שלנו ב"נגישות לעסקים" מנוסים בביצוע סקרי נגישות בארגונים בסדרי גודל שונים – כולל ארגונים בפריסה ארצית, לרבות ניתוח הסקר ותרגומו לכתב כמויות ואומדן עלויות.

נגישות לעסקים מסייעת ללקוחותיה בתהליך הסקר על פי צרכי הארגון –
מביצוע הבדיקה על פי הנחיות התקנות,
והינה הגוף היחיד המספק עבור לקוחותינו ריכוז מסקנות, המלצות לביצוע והגשתם בהתאם.

לוחות זמנים:
התקנות מחייבות ביצוע סקר להתאמת המבנה לנגישות אנשים בעלי מוגבלות עד ליום 22/12/2012 .

כן, זו אינה טעות… התאריך הנ"ל עבר וארגון שלא ביצע זאת – חשוף לתביעה או לאכיפה על ידי הנציבות.

את סקר נגישות השירות היה על בית העסק להשלים עד ליום 25/4/2014.

חשוב ביותר:
על כל עסק לשמור ולתעד את הסקרים שבוצעו לביקורות עתידיות בהתאם למפורט בתקנות.

לא יודעים מאיפה להתחיל? צרו עמנו קשר.
צוות היועצים שלנו כולל סוקרים בעלי ידע והיכרות עם דרישות החוק המתמחים בביצוע סקרים משולבים –
דבר המאפשר הוזלת עלויות תוך ביצוע סקר ברמה גבוהה אשר מאפשר למזמין לבצע התאמות עפ"י הסקר ולעמוד בתנאי החוק כנדרש.

בהצלחה!