פטורים והקלות

החוק קובע: הגשת בקשה לקבל הקלה / פטור דורשת המלצה ו/או אישור של מורשה נגישות לפי העניין. הצוות שלנו כולל אנשי מקוצע מהמובילים בתחום, בינהם חברים בוועדת המשנה לוועדת העבודה והרווחה לכתיבת תקנות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. המכירים את הסייגים לקבלת ההקלה /הפטור .