רכז נגישות

רכז נגישות אחראי על ריכוז כל נושא הנגישות בארגון.

החוק קובע כי מינוי רכז נגישות חל על כל ארגון המונה 25 עובדים ומעלה – פרסום המינוי לא יאוחר מיום 1.7.2014.

להלן הנושאים שבאחריות רכז הנגישות המלווה את הארגון:

 • ריכוז נושא הנגישות בארגון- עוגן מקצועי ומקור ידע בארגון בנושא הנגישות.
 • באחריותו להכיר את החוק והתקנות ולוודא עמידה של הארגון בדרישות.
 • עליו להכיר את כל סוגי המוגבלות והשירותים הקיימים עבור כל סוג מוגבלות.
 • אחראי על שמירת הסדרי הנגישות לטווח הארוך
 • מהווה קשר בין המטה ליחידות המשנה בתחום הנגישות
 • אחראי להיכרות וקשר עם גורמים וארגונים רלוונטיים בתחום
 • אחראי על מסירת מידע לציבור על הנגישות בארגון והאמצעים בהם ניתן שירות נגיש
 • אחראי על שמירת מוניטין הארגון והימנעות מתביעות

נגישות לעסקים מספקת ללקוחותיה מגוון פתרונות בהתאם לצורכי הארגון:

 • הכשרה מקצועית לאדם הנבחר מטעם הארגון לתפקיד רכז הנגישות. ההכשרה מתבצעת במשרדי נגישות לעסקים במספר מפגשים בהתאם לצורכי הארגון.
 • צוות מורשי הנגישות שלנו מספק ליווי שוטף לרכזי הנגישות של לקוחותינו בכל נושא הנגישות בארגון
 • לחלק מלקוחותינו אנו משמשים כרכזי נגישות במתכונת מיקור חוץ ובכך מאפשרים להם להינות מטיפול מומחה בנושא הנגישות בארגון בעלויות חודשיות נמוכות.