רשיון עסק והיתרי בניה

אחד התנאים לקבלת רישיון עסק הינו עסק נגיש.

כמו כן, החוק קובע כי קיימת חובת חתימת מורשה נגישות מתו"ס על תוכניות בקשה להיתרי בניה וקבלת פטורים והקלות. מורשי הנגישות וצוות היועצים שלנו ישמחו לסייע גם לעסק שלכם ולהוביל את תהליך קבלת רשיון העסק ו/או היתר הבניה ותעודת גמר במהירות ובפשטות. יש לנו את הידע והיכולת לבצע התאמות להנגשת העסק לאנשים עם מוגבלות ו/או לקבלת פטור מביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלות, וכל זאת במטרה לתת את האישור הנדרש למח' רישוי עסקים ברשות – לקבלת רישיון עסק.

איך מוציאים רישיון עסק?

על מנת להוציא רישיון עסק יש להגיש בקשה ברשות המוניציפלית שאליה משתייך העסק ולקבל הנחיות בהתאם לדרישות של הרשות (לכל רשות דרישות מעט שונות). בהתאם לדרישות – יועץ מטעמנו יסייע לכם מול כל הממשקים הנדרשים להשגת האישורים עד לקבלת הרישיון.

מי צריך רישיון עסק?

להלן לינק לאתר משרד הפנים ממנו ניתן להיכנס לצו רישוי עסקים טעוני רישוי : צו רישוי עסקים זיכרו! נגישות מאפשרת לכלל האוכלוסייה ליהנות מהשירותים ולנותן השירותים לשרת את כלל האוכלוסייה – דבר המגדיל את פלח השוק, וטוב לעסקים!