תקן נגישות

מהו תקן? מהו תקן נגישות?

תקן הוא מסמך בו מפורטות דרישות טכניות החלות על מוצר או כללים טכניים של תהליך עבודה, לרבות הגדרות טכניות, באופן שיתאימו לייעודם. במקרים מסוימים התקן מחייב ליישום בתחום מסוים (כגון: שירותים, תעשיה). תקנים יכולים להיות מוגדרים ברמה לאומית, אזורית או בינלאומית. תיקון תקנים חיונית להשגת מטרות כמו קביעת תצורה אחידה לנוחות המשתמשים. אשר משתמשים במוצר שייצרו יצרנים שונים. תקן נגישות או תקני הנגישות הינם מסמכים מחויבים עפ"י תקנות הנגישות ומבוססים על התוצאות המגובשות של המדע, הטכנולוגיה והניסיון. מטרתם להשיג יתרונות אופטימליים לאנשים עם מוגבלות. תקן נגישות קובע איך תובטח העמידה בדרישות הנגישות בהתאם לדרישות העקרוניות והתפקודיות, אשר נקבעות בחוק הנגישות והתקנות. התקנים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ומתעדכנים לפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.

תקן נגישות – סדרת תקנים ת"י 1918

מושתת על עקרונות העיצוב לכל (Universal design), דנה בנגישות הסביבה הבנויה השואפת לתכנן סביבה בעלת נגישות מותאמת גם לאנשים עם מוגבלות קבועה, או זמנית ובכך מאפשרת את השתלבותם באופן שוויוני, עצמאי, מכובד ובטיחותי. מטרת סדרת תקנים אלו לקבוע דרישות מינימליות לתכנונם של מרחבים, בניינים, אזורי שירות נלווים, כך שיאפשרו לאנשים עם מוגבלות מסוגים שונים נגישות בתוך הבניינים ושימוש בהם ובשירות הניתן בהם בהתאם לחוקים, תוך שאיפה לתכנן סביבה בעלת נגישות אינטגרלית, המאפשרת את השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה בדרך שוויונית, מכובדת, עצמאית ובטיחותית.

מלבד סדרת תקנים 1918 קיימים גם תקנים ישראלים אחרים הקשורים לנגישות, ישירים או עקיפים, כגון:

ת"י 5568-  קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט זהו מסמך, אשר פותח ע"י קונסורציום הרשת הכלל עולמית (C3W) בשיתוף עם אנשים וארגונים מכל העולם במטרה לספק תקן לנגישות תכנים באינטרנט. המסמך כולל קשת רחבה של קווים מנחים ליצירת תכנים באינטרנט. יישום הקווים המנחים יגרום לכך שתוכן האתר יהיה נגיש יותר לכלל המשתמשים. ת"י 2252 חלק 2, הדן במעלונים משופעים, מפרט את חוקי הבטיחות, המידות והפעולות התפקודיות של מעלונים משופעים, המיועדים לשימוש אנשים עם מוגבלות. ת"י 2481 חלק 70, הדן במעליות נגישות לאנשים עם מוגבלות. התקן מפרט את הדרישות המינימאליות לשימוש בטיחותי ועצמאי של אנשים במעליות. כמו כן, התקן דן בהנגשת מעליות עבור אנשים עם מוגבלויות. סדרת תקנים ת"י 5990, דנה בהתקני שמע לרמזורים להולכי רגל עם מוגבלות ראייה ואו שמיעה במטרה לסייע חציית כביש בבטחה במעברי חצייה מרומזרים. התקני השמע מותקנים כחלק ממערכת הרמזורים ופועלים בסנכרון ובכך מאפשרים להולכי הרגל לקבל מידע לצורך התנהלות בטוחה בכביש.